LUẬT SƯ NGUYỄN MINH HẢI

LUẬT SƯ CHUYÊN MÔN – KIỂM SOÁT NỘI DUNG WEBSITE

Luật sư Nguyễn Minh Hải với 20+ năm kinh nghiệm tư vấn, hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng.

Luật sư Nguyễn Minh hải – Người chịu trách nhiệm chuyên môn Luật và kiểm soát nội dung trên website của Luật và kế toán Mai Sơn

Trân trọng!