Công ty Luật và kế toán Việt Mỹ được thành lập theo quy định của Luật Luật Sư và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Luật Sư. Dưới sự cấp phép và quản lý trực tiếp của Sở Tư Pháp Thành phố Hà Nội và Đoàn Luật sư thành Phố Hà Nội.

Mặt trước giấy phép đăng ký kinh doanh của Luật và kế toán Việt Mỹ
Mặt trước giấy phép đăng ký kinh doanh của Luật và kế toán Việt Mỹ
Mặt sau giấy phép đăng ký kinh doanh của Luật và kế toán Việt Mỹ
Mặt sau giấy phép đăng ký kinh doanh của Luật và kế toán Việt Mỹ
Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền của công ty Luật và kế toán Việt Mỹ do cục Sở hữu trí tuệ cấp
Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền của công ty Luật và kế toán Việt Mỹ do cục Sở hữu trí tuệ cấp

Các hình ảnh văn bản pháp lý trên Luật và kế toán Việt Mỹ công bố để các thông tin được minh bạch và thống nhất theo mong muốn của quý khách hàng và đối tác tại Việt Mỹ. Mọi hành vi sử dụng nội dung, cắt, tẩy, sao chép các hình ảnh trên đều chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ketoanvietmy.vn